Zadzwoń: +48 32 202-84-14    |    Napisz: metropolis.on@wp.pl
+48 32 202 84 14

Przeglądy budowlane Katowice

Przeglądy budowlane – Roczne i pięcioletnie kontrole budynków

Zgodnie z prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów budowlanych. Celem kontroli obiektu budowlanego jest upewnienie się, że jego stan techniczny nie powoduje zagrożenia osób, środowiska ani samego budynku.

 

Kogo dotyczy obowiązek dokonania przeglądu?

Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości mieszkalnych i usługowych, z wyjątkiem domów jednorodzinnych oraz budynków budownictwa zagrodowego i letniskowego. Ustawa wskazuje również, że dodatkowej kontroli powinien zostać poddany obiekt budowlany uszkodzony lub zagrożony uszkodzeniem wskutek oddziaływania sił natury lub człowieka – niezależnie od określonych powyżej terminów.

 

My jako Administrator zajmujemy się wykonywaniem rocznych i pięcioletnich okresowych przeglądów technicznych nieruchomości.

 

 

Przeglądy budowlane

 

Roczna kontrola stanu technicznej sprawności obiektu

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, co najmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrolę okresową stanu technicznego, która obejmuje sprawdzenie:

 

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas eksploatacji obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

Pięcioletnia kontrola stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego budynku

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, co najmniej raz na 5 lat należy skontrolować stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego oraz estetykę otoczenia i samego budynku, który obejmuje ocenę:

 

  • Stanu technicznego budynku i jego elementów objętych kontrolą;
  • Stopnia zużycia lub uszkodzenia tych elementów;
  • Zakresu niezbędnych robót remontowych oraz zalecenia dotyczące kolejności ich przeprowadzania;
  • Metod i środków zabezpieczania elementów budowli narażonych na niszczące działanie sił atmosferycznych oraz innych czynników.

 

Nasi fachowcy dokonują wizji nieruchomości, po której sporządzają pisemny protokół, w którym zawarte są również informacje o wynikach aktualnych pięcioletnich badań instalacji elektrycznej, piorunochronnej oraz rocznych badań instalacji gazowych i stanu technicznego przewodów kominowych.

 

Dokument ten jest bardzo ważny, zawarte w nim informacje stanowią podstawę do planowania przyszłych remontów i modernizacji. Fakt przeprowadzenia przeglądów rejestrowany jest w Książce Obiektu Budowlanego.

 

Nasi inspektorzy i inżynierowie posiadają wymagane uprawnienia budowlane z zakresu przeprowadzania okresowych przeglądów budowlanych.

 

Zapewniamy kompleksowe, solidne oraz profesjonalne usługi kontrolno-techniczne nieruchomości mieszkalnych, usługowych i magazynowych.

 

Zapraszamy do współpracy.