Zadzwoń: +48 32 202-84-14    |    Napisz: metropolis.on@wp.pl
+48 32 202 84 14

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w Katowicach i na Śląsku

Metropolis Obsługa Nieruchomości to przedsiębiorstwo zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Wyróżnia nas kompleksowe podejście do realizowanych usług. W zależności od naszych ustaleń i Państwa potrzeb jesteśmy w stanie przejąć całość obowiązków zarządczych i administracyjnych. Nasi doradcy są do Państwa pełnej dyspozycji na każdym etapie współpracy.

 


 

Z kim współpracujemy

Swe usługi kierujemy do wspólnot mieszkaniowych z Katowic i okolic Śląska, poszukujących profesjonalnej obsługi nieruchomości. Jako administrator wspólnot mieszkaniowych współpracujemy już z 52 wspólnotami, a ta liczba ciągle rośnie. Oferujemy im szeroki zakres usług przy zachowaniu wysokiego standardu.

 


 

Zarządzanie nieruchomościami – zakres usług

Od początku swej działalności regularnie poszerzamy zakres oferowanych przez nas usług. Chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie zająć się za Państwa całością obowiązków związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Obecnie nasze usługi dzielą się na cztery główne grupy działań:

Reprezentacja Wspólnoty:

 • reprezentujemy Wspólnotę na zewnątrz przed organami administracyjnymi i sądowymi;
 • występujemy jako przedstawiciel Wspólnoty w stosunkach pomiędzy Właścicielami.

Przejęcie Wspólnoty i jej obsługa administracyjna:

 • przeprowadzimy pełną procedurę związaną z tworzeniem się nowej wspólnoty mieszkaniowej, w tym:
  1. uzyskamy numery NIP i REGON;
  2. otworzymy rachunek bankowy;
  3. przejmiemy dokumentację techniczną od dewelopera lub poprzedniego Zarządcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
  4. dokonamy analizy i oceny stanu bieżącego oraz zaproponujemy dalsze działania;
  5. przygotujemy plan finansowy, projekty uchwał i regulaminów;
  6. sporządzimy umowy pomiędzy wspólnotą a kontrahentami np. na energię elektryczną czy usługi sprzątania.
 • prowadzimy i na bieżąco aktualizujemy ewidencje Właścicieli;
 • stale czuwamy nad jakością realizacji umów z dostawcami mediów;
 • kontrolujemy i zawieramy umowy ubezpieczenia budynku;
 • naliczamy opłaty w oparciu o przyjęty plan finansowy Wspólnoty;
 • prowadzimy e-kartotekę – pozwalającą na sprawdzenia salda opłat w internecie;
 • zainstalujemy „skrzynkę kontaktową” na klatce schodowej – w celu bieżącej komunikacji na linii Lokator-Zarządca;
 • w sposób kompleksowy obsłużymy każde zebranie Wspólnoty;
 • kontrolujemy utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji Wspólnoty.

Obsługa bankowo-księgowa:

 • otworzymy rachunek bankowy i poprowadzimy rozliczenia;
 • prowadzimy ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomości wspólnej;
 • przygotowujemy plany finansowe Wspólnoty oraz sprawozdania finansowe;
 • przeprowadzamy procedury windykacyjne;
 • rozliczamy koszty mediów.

Obsługa Techniczna:

 • samodzielne wykonujemy wymagane prawem budowlanym okresowe techniczne przeglądy budowlane (roczne i pięcioletnie);
 • prowadzimy całodobowy dyżur techniczny;
 • zlecamy i kontrolujemy przebieg bieżących napraw i konserwacji budynków, a także pozostałych przeglądów budowlanych wymaganych prawem budowlanym;
 • kontrolujemy usuwanie awarii i ich skutków;
 • przygotowujemy plany remontowe;
 • nadzorujemy pracę firm wykonujących ewentualne remonty i modernizacje;
 • przeprowadzamy proces wyboru ofert na planowane prace budowlano-remontowe;
 • przygotowujemy kosztorysy inwestorskie.

 


 

Jak rozpocząć współpracę

Powyższa lista nie wyczerpuje naszych możliwości w zakresie administrowania wspólnotą mieszkaniową. Stawki za świadczone przez nas usługi oraz koszty utrzymania nieruchomości wspólnej są określane w trakcie dodatkowych negocjacji i uzgodnień po uwzględnieniu oczekiwań Wspólnoty co do zakresu tych usług.

Skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: metropolis.on@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 202 84 14. Nasi doradcy chętnie służą dodatkowymi informacjami. Na wszelkie pytania odpowiemy osobiście na niezobowiązującym spotkaniu w zaproponowanym przez Państwa terminie.