Zadzwoń: +48 32 202-84-14    |    Napisz: metropolis.on@wp.pl
+48 32 202 84 14

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

W ramach naszych usług proponujemy wykonywanie następujących czynności:

 

Reprezentacja Wspólnoty:
– reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracyjnymi i sądowymi,
– reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy Właścicielami.

 

Obsługa Administracyjna :
– przeprowadzenie pełnej procedury przy tworzeniu się nowej Wspólnoty Mieszkaniowej
( w tym uzyskanie numeru NIP, REGON, otwarcie rachunku bankowego, przejęcie dokumentacji technicznej od dewelopera, przygotowanie planu finansowego, projektów uchwała, regulaminów, przygotowanie umów pomiędzy wspólnotą a kontrahentami np. na energię elektryczną czy sprzątanie.)
– prowadzenie i aktualizowanie ewidencji Właścicieli,
-stały nadzór nad jakością realizacji umów z dostawcami mediów,
– kontrola i zawieranie umów dot. ubezpieczenia budynku,
– prowadzenie naliczeń opłat w oparciu o przyjęty plan finansowy Wspólnoty,
– prowadzenie e-kartoteki – pozwalającej na sprawdzenia salda opłat w internecie,
– zainstalowanie „skrzynki kontaktowej” na klatce schodowej – w celu bieżącej komunikacji na linii Lokator- Zarządca,
– kompleksowa obsługa zebrań Wspólnoty,
– kontrola utrzymania porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji Wspólnoty.

 

Obsługa bankowo-księgowa :
– otwarcie i prowadzenie rozliczeń rachunku bankowego,
– prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej,
– przygotowywanie planów finansowych Wspólnoty oraz sprawozdań finansowych,
– prowadzenie procedur windykacyjnych,
– rozliczanie kosztów mediów,

 

Obsługa Techniczna:
– samodzielne wykonywanie okresowych przeglądów technicznych (rocznych i pięcioletnich wymaganych prawem budowlanym),
– samodzielne prowadzenie całodobowego dyżuru technicznego,
– zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków a także pozostałych przeglądów wymaganych prawem budowlanym.
– kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
– przygotowanie planów remontowych,
– nadzór nad pracą firm wykonujących ewentualne remonty i modernizacje,
– przeprowadzanie procesu wyboru ofert na planowane prace budowlano-remontowe,
– przygotowywanie kosztorysów inwestorskich

 

Stawki za świadczonych przez nas usług oraz koszty utrzymania nieruchomości  wspólnej są określane w trakcie dodatkowych negocjacji i uzgodnień po uwzględnieniu oczekiwań Wspólnoty co do zakresu tych usług.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami. Na wszelkie pytania odpowiemy osobiście na spotkaniu w zaproponowanym przez Państwa terminie.