Zadzwoń: +48 32 202-84-14    |    Napisz: metropolis.on@wp.pl
+48 32 202 84 14

Administrowanie nieruchomościami indywidualnych właścicieli

Administrowanie nieruchomościami w Katowicach i na Śląsku

Firma Metropolis Obsługa Nieruchomości oferuje kompleksowe usługi w zakresie administrowania nieruchomościami. Pomożemy Państwu na każdym etapie inwestycji – od nabycia nieruchomości, poprzez jej wynajem, po jej ewentualną sprzedaż. Proponujemy fachowe doradztwo oraz pełen zakres usług – od obsługi technicznej i administracyjnej, aż po przygotowywanie planów gospodarczo-finansowych. Przejmiemy na siebie obowiązki zarządcze nieruchomości, by Państwo mogli skupić się na sprawach istotnych dla swojego biznesu.

 


 

Z kim współpracujemy

Swe usługi kierujemy do indywidualnych inwestorów i właścicieli nieruchomości wielorodzinnych: bloków lub kamienic. Wspieramy obsługę zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Pomagamy również prywatnym właścicielom samodzielnie zarządzającym nieruchomością wspólną. Działamy przede wszystkim na terenie Katowic i całego Śląska.

Z kolei wspólnoty mieszkaniowe zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.
 


 

Na czym konkretnie polega nasza pomoc

Zakres oraz forma naszej współpracy zależeć będzie od wspólnie przyjętych ustaleń. Od wielu lat budujemy nasze doświadczenie i konsekwentnie poszerzamy naszą ofertę. Dzięki temu jesteśmy obecnie w stanie przejąć na siebie właściwie całość obowiązków związanych z administrowaniem nieruchomościami. Przede wszystkim jest to:

 

Organizacja administracyjna nieruchomości:

  • pomoc w prowadzeniu ewidencji lokatorów;
  • przygotowywanie: uchwał, umów (w tym umów najmu) i regulaminów;
  • dokonywanie comiesięcznych odczytów liczników wody, energii elektrycznej i innych;
  • comiesięczne (lub rzadziej, jeśli tak przewiduje umowa między Właścicielem a Najemcami) przekazywanie Najemcom należności z tytułu wykorzystanych mediów do zapłaty;
  • prowadzenie rozliczeń finansowych z Właścicielami/Najemcami: dbamy o to, by każdego miesiąca Najemcy zostali poinformowani o wysokości ich należności względem Właściciela. Pilnujemy, by należności były spłacane terminowo. Jeśli najemcy nie wywiązują się ze swych zobowiązań, to rozpoczynamy windykację należności;
  • oferta dla przedsiębiorców obejmuje naszą współpracę z Państwa biurem księgowym. Wszelkie rozliczenia będą przez nas tam przekazywane.

 

Przygotowywanie i korygowanie planów finansowych (gospodarczych):

Prawidłowo przygotowany plan gospodarczy pozwala na oszacowanie ogółu kosztów, które zostaną poniesione w danym roku przez Właściciela nieruhomości,a które są scedowane w odpowiedni sposób na najemców. Są to głównie koszty zarządzania nieruchomością wspólną, opłaty za media i wywóz nieczystości, fundusz remontowy, koszty zarządu oraz wszelkie planowane dodatkowe wydatki;

 

Nadzór nad jakością realizacji zawartych umów np.:

  • na dostawę mediów,
  • z firmami obsługującymi nieruchomość,
  • z firmami sprzątającymi i porządkowymi.

 

Wsparcie techniczne nieruchomości:

  • prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej;
  • jeśli nieruchomość wymaga remontu, to oferujemy przygotowanie strategii prowadzenia nieruchomości pod względem napraw i remontów. Taka strategia obejmuje m.in. opracowanie planów remontowych oraz kosztorysów inwestorskich;
  • bieżąca konserwacja nieruchomości w lokalach i w częściach wspólnych nieruchomości. Wszelkie awarie i usterki w lokalach technicznych Najemcy będą zgłaszali bezpośrednio do nas, co dodatkowo odciąża Właściciela.

 


 

Jak rozpocząć współpracę

Jeżeli nie mają Państwo czasu, możliwości lub wiedzy niezbędnej do administrowania swoimi nieruchomościami, chętnie zajmiemy się tym w Państwa imieniu. Zachęcamy do kontaktu z nami na adres e-mail metropolis.on@wp.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 32 202 84 14.

Jeden z naszych doradców chętnie odpowie na wszystkie pytania i umówi Państwa na niezobowiązujące spotkanie. Na takim spotkaniu ustalimy wzajemne oczekiwania. Jeżeli zdecydujemy się na współpracę, to na spotkaniu tym ustalimy wszelkie szczegóły oraz zakres naszych usług administracyjnych.